Pasfoto informatie

In Nederlandse reisdocumenten, het paspoort en de Nederlandse identiteitskaart zit een chip, waarin de gezichtsopname van de eigenaar is opgeslagen. De pasfoto die u inlevert bij uw paspoortaanvraag wordt gescand. Om dit scannen goed te laten verlopen zijn de eisen waar uw pasfoto aan moet voldoen strenger geworden. 


Op de eisen aan de pasfoto wordt alleen een uitzondering gemaakt op medische grond en/of vanwege godsdienstige of levensbeschouwelijke redenen. De uitgevende instanties van de reisdocumenten beslissen hierover.

Op de website van paspoortinformatie vindt u informatie over het maken van een pasfoto en de pasfotomatrix.

Meer informatie
Op de website paspoortinformatie.nl vindt u meer informatie over Nederlandse reisdocumenten.

paspoort informatie_spijkerman

paspoort informatie_spijkerman

Spijkerman Fotografie

Adres:

Hoofdstraat 10
8723 BH KOUDUM

Tel.: 0514 - 521294